Mitma notifica en Cataluña la resolución para transferir los hondos de Bono Alquiler Joven

<br/>Mitma notifica en Cataluña la resolución para transferir los hondos de Bono Alquiler Joven<br/>

28/04/2022

  • En total es transferiran 58 milions d'euros. L'any 2022 seran 29 milions d'euros i l'any 2023 altres 29 milions d'euros
  • Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més diners percebrà

Barcelona 28 d'abril de 2022.- El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (*Mitma) ha notificat ja a les Comunitats Autònomes i a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla les resolucions per transferir els fons del Bono Lloguer Jove. Això suposa que aquestes administracions poden realitzar ja la convocatòria d'aquestes ajudes que tenen per objecte facilitar als joves l'accés al gaudi d'un habitatge digne i adequada en règim de lloguer.

Catalunya serà la tercera comunitat autònoma que més diners va a percebre amb un total de 58 milions d'euros. L'any 2022 seran 29 milions d'euros i l'any 2023 altres 29 milions d'euros

Conforme a l'article 4 d'aquest Reial decret Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà fons a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per atendre a l'ajuda del Bono Lloguer Jove mitjançant resolucions de transferència de crèdit.

Una vegada notificades les resolucions, les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla hauran de donar la conformitat perquè el Ministeri procedeixi a transferir el crèdit corresponent. En tot cas, les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla ja poden convocar les ajudes del Bono Lloguer Jove.

Les quantitats per transferir, per comunitat autònoma i ciutat de Ceuta i Melilla, són les següents:

Aquesta ajuda es fixa en 250 euros al mes, durant un termini de 2 anys per a cada jove, a fi de facilitar la seva emancipació o en tot caso l'accés a gaudir d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús.

Més informació: NOTA_DE_PREMSA.pdf