A Delegación do Goberno informa que a Seguridade Social efectúa este venres o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital a 3.721 fogares de Galicia

A Delegación do Goberno informa que a Seguridade Social efectúa este venres o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital a  3.721 fogares de Galicia

26/06/2020

Por provincias, abónanse 1.393 prestacións na Coruña, 524 na provincia de Lugo, 479 en Ourense e 1.325 en Pontevedra

Nos fogares galegos que perciben hoxe esta prestación viven 11.430 personas, das que máis da metade son menores

A nivel nacional o importe achegado ascende a 32 millóns de euros a 74.119 fogares, nos que viven máis de 250.000 persoas


A Delegación do Goberno que a Seguridade Social abona hoxe venres o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital a 3.721 fogares en Galicia, 74.119 en toda España. Por provincias, abónanse 1.393 prestacións na Coruña, 524 na provincia de Lugo, 479 en Ourense e 1.325 en Pontevedra

Trátase de aqueles que estaban percibindo a prestación por fillo a cargo sen discapacidade ou con discapacidade menor do 33% e que foron recoñecidos de oficio como beneficiarios do Ingreso Mínimo Vital. En total, a Seguridade Social destinou hoxe en España 32 millóns de euros a este pago no mes de xuño, o que supón unha axuda media por fogar de máis de 430 euros ao mes.

Os fogares recoñecidos de oficio son aqueles de os que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) tiña información suficiente sobre a composición do fogar para poder realizar a reconversión. A Seguridade Social avisoulles, previamente, por SMS e carta para que non tivesen que solicitar o Ingreso Mínimo Vital.

O resto dos beneficiarios da prestación por fillo a cargo sen discapacidade ou con discapacidade menor ao 33% que poidan ser beneficiarios da nova prestación deberán solicitalo, xa que non constaba información suficiente para reconverter de oficio a prestación.

Nos 74.119 fogares en España que recibirán este venres o Ingreso Mínimo Vital viven máis de 250.000 persoas, das que máis da metade son menores de idade.

Solicitudes

No primeiros dez días desde o inicio do prazo para solicitar o Ingreso Mínimo Vital, rexistráronse no INSS 344.585 solicitudes, a maioría presentadas por vía telemática, xa que a atención presencial nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS) retomouse na xornada de onte, xoves. As solicitudes en Galicia ascenden a 13.814.

A que realice a solicitude nos tres primeiros meses (ata o 15 de setembro), e teñan dereito a ela segundo a documentación acreditada, seralles concedida con efectos retroactivos desde o 1 de xuño.

Os cidadáns pódense informar sobre o Ingreso Mínimo Vital a través da páxina web da Seguridade Social (www.seg-social.es) e mediante o novo asesor virtual, ISSA. Tamén dispoñen dunha ferramenta de simulación, onde poden comprobar se cumpren os requisitos, e dunha liña de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que funciona de 8.30 a 20.30 horas.

O Ingreso Mínimo Vital foi aprobado polo Consello de Ministros do pasado 29 de maio e establece un nivel de renda  garantizable diferente para cada tipo de fogar. Completa as rendas preexistentes (entre outras, as salariais), ata ese limiar garantido para cada tipoloxía que, no caso dos fogares unipersoais, é de 5.538 euros ao ano, o equivalente a unha pensión non contributiva, distribuída en doce pagas.