Conferència de Presidents

La Conferència de Presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes i ocupa la cúspide del conjunt d'òrgans de cooperació multilateral. Està formada pel President del Govern, que la presideix, i pels Presidents de les disset Comunitats Autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla.

La creació de la Conferència de Presidents ha estat la iniciativa més important dels últims anys, tant política com a institucional, per al desenvolupament de la cooperació, ja que culmina el sistema de Conferències Sectorials i incorpora a les relacions interadministratives a Espanya un instrument àmpliament desenvolupat i que ha provat la seva eficàcia en altres països d'estructura política composta. Es va constituir el 28 d'octubre de 2004. Donada la naturalesa i el nivell polític de la Conferència, el seu àmbit d'actuació és obert i té per finalitat debatre i adoptar acords sobre assumptes d'especial rellevància per al sistema autonòmic. El vigent Reglament intern de funcionament va ser adoptat en la IV reunió celebrada el 14 de desembre de 2009, modificat en la VI reunió celebrada el 17 de gener de 2017.

Des de la seva creació en 2004, la Conferència de Presidents ha celebrat sis reunions, amb els següents ordres del dia:

I Conferència de Presidents. 28 d'octubre de 2004

I Conferència de Presidents. 28 d'octubre de 2004
 • Institucionalització de la Conferència
 • Desenvolupament de la participació de les CCAA en els Assumptes Comunitaris Europeus
 • Anàlisi del finançament de l'assistència sanitària. 

 

II Conferència de Presidents. 10 de setembre de 2005

II Conferència de Presidents. 10 de setembre de 2005
 • Finançament sanitari: Acord Estat-Comunitats Autònomes. L'aportació total del Govern es va fixar inicialment en 3.042,4 milions d'euros per 2006 i en 3.142,4 milions d'euros per 2007.

III Conferència de Presidents. 11 de gener de 2007

III Conferència de Presidents. 11 de gener de 2007
 • Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+i): Adopció d'un Document conjunt.
 • Acord per a la creació de les Conferències Sectorials de l'Aigua i d'Immigració.
 • Creació d'un Grup de Treball per a l'Elaboració del Reglament de la Conferència de Presidents.

IV Conferència de Presidents. 14 de desembre de 2009

IV Conferència de Presidents. 14 de desembre de 2009
 • Aprovació de el Reglament intern de la Conferència de Presidents.
 • Presidència Espanyola del Consell de la Unió Europea, per 2010, recolzant les prioritats definides per a la Presidència. Declaració.
 • Violència de Gènere i necessitat d'impulsar els instruments per lluitar contra ella. Declaració.
 • Debat General sobre Ocupació, Economia sostenible, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Política Hidràulica.

V Conferència de Presidents. 2 d'octubre de 2012

V Conferència de Presidents. 2 d'octubre de 2012

VI Conferència de Presidents. 17 de gener de 2017.

Conferència de Presidents 2017

CONFERÈNCIES DE PRESIDENTS EXTRAORDINÀRIES PER LA COVID-19 (De la VII a la XX)

- VII Conferència de Presidents. 15 de març de 2020

- VIII Conferència de Presidents. 22 de març de 2020

- IX Conferència de Presidents. 29 de març de 2020

- X Conferència de Presidents. 5 d'abril de 2020

- XI Conferència de Presidents. 12 d'abril de 2020

- XII Conferencia de Presidents. 19 d'abril de 2020

- XIII Conferència de Presidents. 26 d'abril de 2020

- XIV Conferència de Presidents. 3 de maig de 2020

- XV Conferència de Presidents. 10 de maig de 2020

- XVI Conferència de Presidents. 17 de maig de 2020

- XVII Conferència de Presidents. 24 de maig de 2020

- XVIII Conferència de Presidents. 31 de maig de 2020

- XIX Conferència de Presidents. 7 de juny de 2020

- XX Conferència de Presidents. 14 de juny de 2020


XXI Conferència de Presidents. 31 de juliol 2020

XXII Conferencia de Presidents. 4 de setembre de 2020

*XXIII Conferencia de Presidents. 26 d'octubre de 2020

XXIV Conferencia de Presidentes. 30 de julio de 2021