Vies per a la realització del tràmit per la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals

El ciutadà pot sol·licitar la realització del reconeixement de signatures a la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals per correu postal o presencialment.

- Si s'utilitza el correu postal, haurà de remetre en un sobre la següent documentació:

  • El document ORIGINAL que es pretén legalitzar.
  • Un escrit en el qual es recolliran almenys els següents extrems:
    1. País en el qual es pretén que el document assorteixi efectes.
    2. Telèfon de contacte.
    3. Adreça de correu postal a la qual haurà de remetre's el document, una vegada que hagi estat efectuat el reconeixement de signatures per la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals. Alternativament, l'interessat podrà sol·licitar que la documentació sigui remesa directament al Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació, perquè els serveis corresponents prossegueixin amb la tramitació de la següent fase del procediment de legalització diplomàtica.

El sobre amb la documentació detallada a dalt es remetrà per correu a la següent adreça:

Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials
Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals
Sotsdirecció General d'Administració Local (Servei de Legalitzacions)
C/ Cea Bermúdez Nº 46 - 3ª Planta. 28003 Madrid

 

-  Si el ciutadà opta per la realització presencial del tràmit haurà de sol·licitar cita prèvia per via telemàtica