A primeira fase do Plan de Axuda Alimentaria chegará a 58.000 galegos e galegas que percibirán 1.313.000 quilos de alimentos

Imaxe da visita do delegado do Goberno a un banco de alimentos

12/06/2019

A Delegación do Goberno en Galicia, a través da Área Funcional de Agricultura, coordina a entrega aos nove centros de reparto que xestionan Banco de Alimentos e Cruz Vermella

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación puxo en marcha este programa que destina nesta primeira fase a Galicia 1,21 millóns de euros


A Delegación do Goberno en Galicia, a través da Área Funcional de Agricultura, está coordinando as entregas de alimentos correspondentes á primeira fase do “Programa 2019 de axuda alimentaria ás persoas máis desfavorecidas”. Nestos días estánse a repartir 1.313.267,52 quilos de alimentos entre nove centros de almacenaxe distribuídos nas catro provincias e que son xestionados polas dúas entidades designadas polo Ministerio de Agricultura para este programa: Banco de Alimentos e Cruz Vermella. Estas dúas entidades distribuirán  finalmente os  alimentos  que  reciben  do FEGA  a  438  organizacións asociadas de reparto, entre as que están asociacións, comedores sociais e concellos, que, á súa vez, atenden a  58.370  persoas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica.

 

O investimento total destinado á compra de alimentos para adquirir os alimentos desta primeira fase en Galicia ascende a 1,21 millóns de euros, achegados polo Goberno Central e a Unión Europea. Na campaña do ano 2018, o investimento do Programa en Galicia alcanzou os 3,79 millóns de euros e os 4.458.252 de quilos de alimentos.

Primeira fase do Programa de Axuda Alimentaria 2019. Datos de Galicia

Cantidade alimentos (kg) Valor económico (€) Nº de CAD Entidades de reparto Nº beneficiarios/as

A  CORUÑA: 368.686,24 kg 339.966,18 € 3 CAD 109 Entidades 16.927 beneficiarios/as

LUGO: 198.284,72 kg  182.804,22 € CAD 2 Entidades 73             8.758 beneficiarios/as

OURENSE: 232.499,84 kg 216.177,41€ CAD 2   Entidades 124 10.356 beneficiarios/as

PONTEVEDRA: 513.976,72 kg. 473.698,64 € CAD 2 Entidades 132 23.329 beneficiarios/as

TOTAL GALICIA: 1.313.367,52 kg. 1.212.646,45 € CAD 9 Entidades 438 58.370 beneficiarios/as

PROGRAMA 2019

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), puxo en marcha “Programa 2019 de axuda alimentaria ás persoas máis desfavorecidas”, que se desenvolve en tres fases, dúas delas no ano 2019 e a terceira no primeiro trimestre de 2020.

Ao longo desas tres fases repartiranse un total de 96.432.127 quilos no conxunto do país. Estes alimentos adquiríronse a través dun proceso de licitación pública por máis de 92 millóns de euros (sen incluír o IVE/IVE). O programa está cofinanciado nun 85% polo Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas (FEAD) e nun 15% polo orzamento nacional.

Os alimentos adquiridos son de carácter básico, variados, nutritivos, pouco perecedoiros, de fácil transporte e almacenamento. Entre eles, arroz, garavanzos cocidos, leite enteiro UHT, aceite de oliva, atún en conserva, sardiñas en conserva, pasta alimenticia, galletas, froita en conserva ou tarritos infantís de froita e de pito. Desta forma, os beneficiarios finais –1,3 millóns en toda España- poderán preparar facilmente unha comida completa para unha persoa ou para unha familia con varios membros, incluídos bebés.