Creada en Lugo a Comisión provincial contra o fraude na Seguridade Social

Creada en Lugo a Comisión provincial contra o fraude na Seguridade Social

17/09/2019


A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, destaca a importancia deste foro que loitará contra o fraude á Seguridade Social, unha práctica que “non só vai contra a lei, senón que tamén é un acto de egoísmo e falta de solidariedade coa comunidade”

Na provincia de Lugo, instruíronse, en cinco anos, 53 expedientes por posible delito contra a Seguridade Social que deron lugar a 31 procedementos penais


A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, presidiu hoxe en Lugo a constitución da  Comisión Provincial do Observatorio para a loita contra o fraude na Seguridade Social, da que forman parte representantes da administración e das organizacións empresariais e sindicais máis representativas. No acto tamén participou o director provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social, Juan José Rodríguez Gude.

A subdelegada do Goberno destacou que “a creación desta Comisión na nosa provincia é moi positiva  porque servirá para mellorar os medios de loita contra o fraude, un comportamento irregular que vai contra o interese xeral pois, para beneficiar a uns poucos, prexudícase a toda a sociedade”.

“Todos somos beneficiarios nalgún momento da nosa vida do Sistema da Seguridade Social, que é o principal sostén do Estado de Benestar, polo que todos somos vítimas cando alguén o defrauda”, afirmou. Por iso, a subdelegada animou aos membros da nova Comisión a facer cantas contribucións poidan na loita contra o fraude á Seguridade Social e agradeceulles o seu compromiso social: “alégrome moito de que todos vostedes vaian traballar conxuntamente para dificultar o fraude e aflorar estes comportamentos, que non só van contra a lei, senón que tamén son un acto de egoísmo e de falta de solidariedade coa comunidade”.

Pola súa parte, Juan José Rodríguez Gude, explicou que, para a Tesourería Xeral da Seguridade Social, a loita contra o fraude é un obxectivo estratéxico. Por este motivo,  creouse, por Orden Ministerial do 5 de xuño de 2019, o Observatorio para a loita contra o fraude na Seguridade Social, que ten como obxectivo recuperar os recursos que perde o Sistema de Seguridade Social por incumprimento das obrigas e por condutas irregulares.

Tamén co propósito de reforzar a persecución do fraude, a Tesourería da Seguridade Social asinou coa Inspección de Traballo, o 2 de agosto, un Plan de Obxectivos Conxuntos e o 15 de abril firmou un Convenio coa Policía para a persecución do fraude e a delincuencia económica no ámbito da Seguridade Social.

CONTRA O FRAUDE EN LUGO

Rodríguez Gude informou de que na provincia de Lugo instruíronse 53 expedientes por posible delito contra a Seguridade Social desde o 2015, o que deu lugar ao inicio de 31 procedementos penais, a maioría dos cales, 26, atópanse en fase de instrución e, ademais, ditáronse 2 sentenzas condenatorias. En 2018 foron abertos 13 expedientes e no que vai de 2019 a cifra é de 10.

Tamén detallou que en Lugo existe unha Unidade do Fraude que se ocupa da coordinación de  todas as actuacións en materia de prevención e persecución. Entre outras funcións, dita Unidade solicita da Inspección de Traballo informes sobre diversos ámbitos de fraude. No ano 2018, solicitáronse 82 e no que vai de 2019 pedíronse 59.

 

Rodríguez Gude explicou que estes datos refírense a informes solicitados desde a Tesourería Xeral da Seguridade Social, aos que se engaden os fraudes descubertos no curso das actuacións ordinarias da Inspección de Traballo.

Anunciou, tamén, que o actual convenio de colaboración coa Inspección de Traballo incorpora novos obxectivos e bolsas de fraude que se van perseguir, como son:

Falta de cotización e declaración de horas extraordinarias

Altas e baixas sen declaración de vacacións (práctica frecuente no sector educativo)

Empresas que polo seu sector de actividade ou ubicación xeográfica presentan altos índices de parcialidade ou temporalidade

Ademais, vaise continuar con campañas específicas, como as que o ano pasado permitiron anular en España 166.660 altas falsas de traballadores e detectar 8.256 empresas ficticias que non tiñan verdadeira actividade

A COMISIÓN PROVINCIAL

Na Comisión provincial de Lugo participan representantes da Tesourería Xeral da Seguridade Social, do Instituto Nacional da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña, do Servizo Xurídico da Seguridade Social, da Inspección Provincial de Traballo e das organizacións empresariais e sindicais máis representativas.

Todas as entidades participantes traballarán na prevención, detección e corrección do fraude á Seguridade Social. Para iso, farán propostas de estudos e análises de datos para a detección de condutas irregulares en materia de afiliación, cotización e recadación, así como da percepción indebida de beneficios e prestacións do Sistema.

Ademais, desenvolverán plans de actuación de control e inspección específicos e propostas de modificacións normativas, se fora preciso. Por último, o Observatorio tamén fará seguimento das actuacións e análises dos resultados e divulgará os informes emitidos e un resume anual no que se recolla a situación do fraude nese período.