José Miñones anima ás galegas a aproveitar os servizos de asesoramento sobre igualdade e dereitos do Instituto da Muller

30/05/2021

Este organismo acaba de reimplantar a liña 900 19 10 10 que se suma aos servizos prestados de xeito escrito e telemático

Na liña poden presentarse queixas por discriminación de sexo e iniciar a tramitación ante o organismo afectado ou competente

O servizo está atendido por persoal xurídico especializado e responderá ás consultas nun prazo que permita iniciar calquera procedemento que poida necesitarse


O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, animou hoxe ás mulleres galegas a coñecer e facer uso dos distintos servizos de asesoramento sobre igualdade e dereitos que pón á súa disposición o Instituto da Muller. En concreto, José Miñones apuntou que este organismo, dependente do Ministerio de Igualdade, vén de reiniciar o servizo telefónico de información e atención aos dereitos das mulleres a través da liña 900 19 10 10 para previr e eliminar calquera clase de discriminación por razón de sexo, proporcionando ás mulleres afectadas atención e información sobre os seus dereitos e asistencia para, no seu caso, tramitar as reclamacións por discriminación que poidan corresponder.

Atención telefónica

O servizo telefónico ofrécese para todo o territorio a través do número 900 19 10 10 e ten como finalidade facilitar información sobre os dereitos e recursos dispoñibles para as usuarias.

O horario de atención é de luns a venres laborables de 9.00 a 20.00 horas (fóra dos días 24 e 31 de decembro e 5 de xaneiro, que será ata as 18.00 horas) e os sábados de 9.00 a 14.00 horas. Fóra dese horario, funcionará un sistema de mensaxería por voz que serán respondido nun prazo de 24 horas, contadas desde o primeiro día hábil seguinte.

José Miñones lembrou que, ademáis do teléfono, as consultas tamén poden seguir remitíndose por escrito, a través dos formularios habilitados na páxina web do Instituto das Mulleres. O servizo de información do Instituto responderá estas dúbidas nun prazo de vinte días hábiles, salvo asuntos que estean suxeitos a prazos inmediatos, nos que o prazo se reducirá a cinco días hábiles.

As materias que son atendidas, tanto telefonicamente como por escrito, están relacionadas con:

  •    Os dereitos das mulleres e das posibles vítimas de discriminación por razón de sexo en materia civil, penal, socio-laboral, de seguridade social, administrativa e, en especial, dos derivados da Lei Orgánica para a Igualdade Efectiva de Mujeres e Homes, así como sobre o leito para exercitalos.
  •  Os recursos dispoñibles relacionados coas devanditas materias, en particular sobre orientación e promoción para o emprego, asesoramento especializado sobre dereitos en materia de familia e conciliación da vida persoal, familiar e laboral, e sobre organismos de igualdade.
  • A formulación de queixas por posible discriminación por razón de sexo, así como o procedemento para a súa tramitación. No caso de que estas queixas considérense fundamentadas, poderanse trasladar ás entidades ou organismo que se considere afectados ou competentes.

A través do 900 19 10 10 poderán, ademais, presentarse queixas por contidos sexistas na publicidade, internet e os medios de comunicación dirixidas ao Observatorio da Imaxe das Mujeres, xestionado polo Instituto das Mulleres.

As persoas con discapacidade  auditiva e/ou do fala serán atendidas a través da aplicación telemática https://www.telesor.es, que lles permite recibir a información a través de dispositivos tecnolóxicos, como móbiles, tabletas ou navegador web.

No ano 2020, o Instituto das Mujeres recibiu 2.234 consultas ou solicitudes de información por escrito.