Programa Operativo Plurirregional de españa

Arauak eta gidak<br/>

Arauak eta gidak

Hemen dituzu xedapen orokorretan (estatuko eta erkidegoko) eta orientazio Programa Operatiboa (egef funtsen kudeaketa egiteko gida.
Komunitate esparrua eta araudiak

Gidak eta bestelako informazio-dokumentuak.

Programazio aldi 2014-2020 buruzkoa.

Onuradunak baino.

Kontratazioa.

Sarrerak sortzeko.