A Delegación do Goberno informa de axudas por 30 millóns de euros por suspensión ou redución da actividade pesqueira

A Delegación do Goberno informa de axudas por 30 millóns de euros por suspensión ou redución da actividade pesqueira

12/08/2020

As persoas profesionais da pesca poden percibir un máximo de 50 euros por día de parada dende o 16 de marzo

O obxectivo do Goberno é facer chegar de forma urxente liquidez, para o que acorta os prazos ao máximo

Son posibles beneficiarias as persoas armadoras ou aquelas dedicadas á pesca que traballaran a bordo dun buque afectado pola paralización vinculada á pandemia

O Real Decreto 703/2020 contempla esta liña de axudas cofinanciada polo FEMP e adaptada á normativa da UE


A Delegación do Goberno informa da convocatoria de axudas por 30 millóns de euros por suspensión ou redución da actividade pesqueira. Trátase dunha liña de axudas do Executivo central publicada no BOE de hoxe, polo que mañá abre o prazo de solicitude, que durará quince días.

O obxectivo do Goberno é “facer chegar de forma urxente liquidez” ao sector pesqueiro. Por eso, esta liña de axudas conta con “prazos acurtados ao máximo para asegurar a plena eficacia e efictividade da medida” e unha dotación de 30 millóns de euros.

A Delegación do Goberno destaca o compromiso do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, para impulsar esta medida. Trátase dunha iniciativa crucial para Galicia dada a importancia do sector da pesca na Comunidade.

Poden optar a estas axudas tanto persoas armadoras de buques pesqueiros coma persoas pescadoras que traballaran a bordo dun buque pesqueiro español afectado pola paralización. A condición é que houbera unha redución ou suspensión da actividade pesqueira de a lo menos dez días consecutivos entre o 16 de marzo e o 31 de maio.

Así está regulado no Real Decreto 703/2020, de 28 de xullo, que antecede á publicación de hoxe. Este texto explica que a liña de axudas está cofinanciada pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e aborda as contías máximas.

No caso das persoas armadoras, esta está determinada por unha serie de baremos obxectivos. Para as persoas dedicadas á pesca, a contía máxima é de 50 euros por cada día de parada, tendo en conta os días laborables dende o 16 de marzo.

Esta medida enmárcase na aposta do Goberno por establecer un escudo social fronte á COVID-19. É a primeira vez que se aborda unha crisis con inxección de fondos en lugar de recortes. Vén a complementar outras medidas previas para combatir á falta de liquidez, como os ERTE, as axudas para persoas autónomas ou o Ingreso Mínimo Vital.

A Delegación do Goberno informa da convocatoria de axudas por 30 millóns de euros por suspensión ou redución da actividade pesqueira. Trátase dunha liña de axudas do Executivo central publicada no BOE de hoxe, polo que mañá abre o prazo de solicitude, que durará quince días.

O obxectivo do Goberno é “facer chegar de forma urxente liquidez” ao sector pesqueiro. Por eso, esta liña de axudas conta con “prazos acurtados ao máximo para asegurar a plena eficacia e efictividade da medida” e unha dotación de 30 millóns de euros.

A Delegación do Goberno destaca o compromiso do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, para impulsar esta medida. Trátase dunha iniciativa crucial para Galicia dada a importancia do sector da pesca na Comunidade.

Poden optar a estas axudas tanto persoas armadoras de buques pesqueiros coma persoas pescadoras que traballaran a bordo dun buque pesqueiro español afectado pola paralización. A condición é que houbera unha redución ou suspensión da actividade pesqueira de a lo menos dez días consecutivos entre o 16 de marzo e o 31 de maio.

Así está regulado no Real Decreto 703/2020, de 28 de xullo, que antecede á publicación de hoxe. Este texto explica que a liña de axudas está cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP) e aborda as contías máximas.

No caso das persoas armadoras, esta está determinada por unha serie de baremos obxectivos. Para as persoas dedicadas á pesca, a contía máxima é de 50 euros por cada día de parada, tendo en conta os días laborables dende o 16 de marzo.

Esta medida enmárcase na aposta do Goberno por establecer un escudo social fronte á COVID-19. É a primeira vez que se aborda unha crisis con inxección de fondos en lugar de recortes. Vén a complementar outras medidas previas para combatir á falta de liquidez, como os ERTE, as axudas para persoas autónomas ou o Ingreso Mínimo Vital.