Delegación do Goberno e Xunta impulsan a redacción dun novo acordo para regular a seguridade dos edificios xudiciais en Galicia

23/12/2021

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu hoxe, xunto ao director *xeral de *Xustiza da Xunta de Galicia, a reunión da Comisión de Seguimento do Convenio entre o Ministerio do Interior e a Xunta en materia de seguridade dos edificios xudiciais de Galicia, na que se acordou avanzar na redacción dun novo convenio que regule a vixilancia das diferentes sedes xudiciais existentes na comunidade autónoma.


Na reunión telemática levada a cabo esta mañá os integrantes da Comisión Mixta de Seguimento do Convenio entre o Ministerio do Interior e a Xunta de Galicia coincidiuse na conveniencia de impulsar a redacción dun novo convenio que regule a colaboración das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para a garantía da seguridade nos edificios xudiciais da Comunidade Autónoma para o seguinte cuadrienio.

Tamén se decidiu revisar diversas cuestións técnicas e operativas de face á mellora permanente do servizo que se presta baixo o amparo deste convenio e que garante a vixilancia dos diferentes edificios xudiciais por parte das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Entre outras cuestións tratouse ademais a remodelación dos servizos para dar cobertura á nova realidade dos servizos xudiciais na cidade de Vigo, no que se disporá o traslado de órganos xudiciais á nova sede da Cidade da Xustiza.


Esta comisión está integrada por representantes do Goberno de España, neste caso a subdelegada do Goberno na Coruña, así representantes da Xunta de Galicia e da Garda Civil e Policía Nacional.