Orde do día 6 de xullo de 2010

 

 

1.             Lectura e aprobación, no seu caso, da Acta da sesión anterior.
 
2.             Presentación do Informe 2009 da Oficina para as Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado.
 
3.             Informe dos Ministerios sobre situación e actuacións en materia de linguas cooficiais e, en particular, sobre acceso electrónico aos servizos públicos en devanditas linguas.
 
4.             Acordos do Consello.
 
5.             Rogos e preguntas.