Información sobre o procedemento de legalización de firmas en documentos expedidos por entidades locais

Información xeral sobre recoñecemento de firmas

Vías para a realización do trámite pola Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais