Localización

DIRECCIÓ INSULAR DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT A MENORCA

Plaza Miranda, 22

07701 - Maó (Illes Balears)

Teléfonos:

  • 971 989 280

Faxes:

  • 971 989 295