Nota 6 de juliol de 2010

El 6 de juliol de 2010 s’ha celebrat la tercera reunió del Consell de les Llengües Oficials en l’AGE sota la presidència del secretari d’Estat de Cooperació Territorial, Gaspar Zarrías Arévalo
 
Continguts de la reunió
 
¨      S’ha presentat al Consell l’Informe 2009 de l’Oficina per a les Llengües Oficials en l’AGE, exigit per l’article 8.3 del Reial Decret 905/2007, i encarregat pel Consell en la sessió anterior. L’informe s’ha elaborat després de les consultes realitzades a tots els departaments ministerials i a determinats organismes afectats particularment.
 
De l’Informe se'n desprèn un diagnòstic d’avanços i millores significatives durant l’any 2009 sobre l’ús de les llengües oficials en l’AGE, particularment, pel que fa a capacitació lingüística dels empleats, impresos, models, cartells, rètols i senyalitzacions, pàgines web, i la constatació del manteniment de singulars exemples de bones pràctiques de determinats organismes com, per exemple, la Direcció General de Trànsit, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social o l’INAP.
 
¨      S’han rebut i analitzat informes dels representants de tots els departaments ministerials sobre la situació i les actuacions en matèria de llengües cooficials i, en particular, sobre les seves pàgines web i seus electròniques.
 
¨      S’han examinat i avaluat les vuit queixes que s’han rebut l’any 2009 a l’Oficina per a les Llengües.
 
¨      El Consell ha acordat adoptar les recomanacions formulades en l’Informe 2009 de l’Oficina per a les Llengües presentat en la reunió, i que, en síntesi, són les següents:
·      Determinar els llocs que exigeixin coneixement de llengua cooficial com a requisit o com a mèrit en les llistes de llocs de treball.
·      Donar formació intensiva al personal en llocs que exigiran coneixement de la llengua cooficial com a requisit.
·      Desenvolupar projectes específics de formació en llengües cooficials en ministeris i organismes amb una dotació important de personal en comunitats autònomes amb llengua cooficial.
·      Fomentar la formació en línia de les llengües cooficials.
·      Culminació total del procés de traducció d’impresos, models, cartells, rètols i senyalitzacions a llengües cooficials.
·      Traducció immediata  dels nous impresos, models i formularis normalitzats. 
·      Completar la plena accessibilitat a les pàgines web en les llengües cooficials.
·      Completar l’oferta de continguts i serveis de les seus electròniques dels ministeris i organismes públics.
·      Assegurar l’ús de les llengües cooficials en les campanyes institucionals de publicitat i comunicació de l’AGE.
·      Promoure i difondre exemples de bones pràctiques en l’AGE.
·      Institucionalitzar les relacions de col·laboració amb les comunitats autònomes a fi d'intercanviar informació, realitzar estudis conjunts i assolir el compliment íntegre dels acords entre Espanya i les institucions de la UE sobre l’ús de llengües cooficials, entre altres finalitats.
·      Organitzar unes “jornades de treball” amb les comunitats autònomes sobre l'ús de les llengües cooficials.
·      Continuar demanant informació dels ministeris per a l’elaboració de l’informe anual de l’Oficina.