Estadístiques de traspassos: Traspassos aprovats (1978-2019) i Plens de Comissions Mixtes de Transferències per Legislatures estatals

S'oferixen dades estadístiques sobre l'activitat en matèria de traspassos des de 1978 (inclosa la fase preautonòmica de transferències) fins a l'actualitat.

Traspassos aprovats per a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla -1978 a 2019- (PDF · 41.98 KB)

Resum de comissions mixtes de transferències per legislatures estatals (PDF · 42.41 KB)