Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals Ací trobarà informació sobre les mesures urgents adoptades per l'Estat, per a pal·liar els danys causats per catàstrofes naturals en infraestructures i xarxes viàries de les entitats locals i, en particular, sobre les subvencions per a fer front a estos danys.

Nota informativa *COVID-19, sobre la suspensió dels terminis d'execució i justificació d'estes subvencions per la declaració de l'estat d'alarma de 14-març-2020.

Bases comunes

(BOE, 12-02-2015) Orde HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguen per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i servicis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, *cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

Subvencions per a fer front a danys en infraestructures i xarxa viària d'entitats locals

 

 

 

 

Més informació

Puede obtener más información en Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior).